De komende jaren verdwijnt veel vakkennis doordat er meer mensen met pensioen gaan dan er vanuit de opleidingen instromen. De reden hiervoor is simpel: Nederland vergrijst. Bij een constant blijvend geboortecijfer komen er jaarlijks min of meer even veel mensen bij op de banenmarkt als er verdwijnen. Maar in de jaren 50 en 60 kende Nederland een veel hoger geboortecijfer dan gemiddeld en van die tijdelijke opleving moeten we de komende decennia de gevolgen ondervinden. Met name aan technisch personeel is veel behoefte, omdat in de afgelopen decennia steeds minder mensen kozen voor een technisch beroep.

Energietransitie

Terwijl er dus minder personeel beschikbaar is, zijn de uitdagingen op technisch gebied steeds groter geworden. We staan aan de vooravond van een enorme klus: Nederland streeft naar een samenleving die draait zonder aardgas. Daarom moeten in veel huishoudens warmtepompen worden geplaatst en komen op steeds meer daken zonnepanelen te liggen. Ook het bouwen en onderhouden van windmolens is een specifiek karwei waarvoor specialisten nodig zijn. Daarom zijn de vacatures energietransitie momenteel talrijk. Installatiebedrijven proberen natuurlijk op alle mogelijke manieren om de juiste mensen hiervoor te vinden. Er zijn al bedrijven die kandidaten betalen voor het voeren van een sollicitatiegesprek, in de hoop hierdoor sneller een geschikte nieuwe medewerker te kunnen contracteren.

Infrastructuur

Ons land staat bekend om de goede infrastructuur. Over het algemeen oogst onze grond-, weg- en waterbouw veel lof, maar alles heeft natuurlijk zijn beperkingen. De energietransitie heeft ook consequenties voor de infrasector, want er zullen heel wat leidingen de grond in moeten. De maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is op veel plaatsen in ons land bereikt en dus zullen er snel maatregelen genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst zonder zorgen gebruik van het netwerk kunnen maken. Of dat haalbare kaart is, zal voor een belangrijk deel afhangen van de vraag hoe snel vacatures infra de komende jaren kunnen worden ingevuld. Eén ding staat vast: als er minder personeel beschikbaar is dan voorheen, zullen er wachtlijsten voor grote projecten ontstaan.

In de kou

Dit alles kan grote consequenties gaan hebben voor het alledaagse leven. We zijn gewend om bij storing een bedrijf te bellen en vervolgens komt er een monteur langs om de problemen op te lossen. Maar als er niet voldoende monteurs beschikbaar zijn, zitten we wellicht straks langer in de kou!