De intelligentietest is een maat voor cognitieve vermogens en is een van de belangrijkste instrumenten in de gereedschapskist van de psycholoog. Maar wat zijn intelligentietests, en hoe zijn ze in de loop van de jaren geëvolueerd? Deze blogpost werpt een blik op de geschiedenis en ontwikkeling van intelligentietests, en op enkele van de populairste tests die tegenwoordig gebruikt worden. De intelligentietest is een psychologische beoordeling die al meer dan honderd jaar gebruikt wordt om iemands cognitieve vermogens en mogelijkheden te meten.

Het oorspronkelijke doel van de intelligentietest was kinderen op te sporen die speciaal onderwijs nodig hadden. De test wordt nu echter ook voor allerlei andere doeleinden gebruikt, zoals het voorspellen van academisch succes en het screenen van sollicitanten. De intelligentietest bestaat uit een reeks subtests die verschillende cognitieve vermogens meten, zoals wiskundige vaardigheden en woordenschat. De resultaten van de test worden dan gebruikt om iemands intelligentiequotiënt (IQ) te berekenen. De gemiddelde IQ score is 100, en de scores kunnen variëren van 70 tot 130. Individuen met een IQ score van 70 of lager worden beschouwd als mentale retardatie.

Aan de andere kant worden individuen met een IQ score van 130 of hoger, als hoogbegaafd beschouwd. De intelligentietest is slechts één instrument dat gebruikt kan worden om iemands cognitieve vermogens te meten, en het mag niet gebruikt worden als enige basis voor het nemen van belangrijke beslissingen over iemands toekomst. Intelligentietests worden op verschillende manieren afgenomen, afhankelijk van de leeftijd en de capaciteiten van de testnemer. Bij jonge kinderen kan de test worden afgenomen in de vorm van een reeks puzzelopgaven of vragen op basis van afbeeldingen. Voor oudere kinderen en volwassenen kan de test bestaan uit het beantwoorden van verbale vragen of het voltooien van schriftelijke taken.

Ongeacht de vorm zijn alle intelligentietests bedoeld om iemands vermogen tot logisch redeneren, problemen oplossen en abstract denken te meten. De score op een intelligentietest is eenvoudigweg een maatstaf voor hoe goed de testnemer presteerde in vergelijking met andere personen die dezelfde test hebben gedaan. De gemiddelde score wordt altijd op 100 gesteld, waarbij scores boven en onder deze waarde respectievelijk bovengemiddelde en benedengemiddelde intelligentie aangeven. Intelligentietests geven geen uitsluitsel over iemands intelligentie; ze bieden gewoon een ander gegevenspunt dat gebruikt kan worden om weloverwogen beslissingen te nemen over plaatsing in het onderwijs en loopbaankeuzes.

De Wechsler Intelligentieschaal voor volwassenen is de meest gebruikte moderne intelligentietest. Het is een individueel af te nemen intelligentietest die een verscheidenheid van cognitieve vaardigheden beoordeelt. De WAIS bestaat uit twee hoofddelen: de Verbale Schaal en de Prestatieschaal. De Verbale Schaal meet verbaal redeneren, begripsvermogen, en werkgeheugen. De Prestatieschaal meet visueel-ruimtelijk redeneren, probleem oplossen, en verwerkingssnelheid. De WAIS wordt vaak gebruikt om leerstoornissen, intellectuele begaafdheid, en cognitieve stoornissen te diagnosticeren. Hij kan ook gebruikt worden om IQ scores te schatten. De WAIS is een goed gevalideerde en betrouwbare maat voor intelligentie.

De intelligentietest is in de loop van de tijd herzien om nauwkeuriger te worden. De test werd eerst ontworpen om iemands intellectuele vermogens en mogelijkheden te meten. Later werd hij echter herzien om meer gebieden van cognitief functioneren op te nemen, zoals kortetermijngeheugen, executief functioneren, en verwerkingssnelheid. Tegenwoordig worden intelligentietests gebruikt om leerstoornissen en hoogbegaafdheid te diagnosticeren. Ze worden ook gebruikt om academisch succes en arbeidsprestaties te voorspellen. De intelligentietest heeft in de loop van de jaren vele herzieningen ondergaan, maar hij blijft een noodzakelijk instrument om iemands cognitieve vermogens te meten.

Hoewel intelligentietests veel gebruikt worden in scholen, werkplaatsen en het leger, zijn ze onder vuur komen te liggen van sommigen die beweren dat ze gebrekkige maten van intelligentie zijn. Een van de voornaamste punten van kritiek is dat de tests cultureel bevooroordeeld zijn. Dit betekent dat de vragen op de test in het voordeel zijn van degenen die uit een Westerse culturele achtergrond komen. Een andere kritiek is dat de tests niet goed zijn in het meten van emotionele intelligentie of sociale vaardigheden. Dus hoewel een hoge score op een intelligentietest kan betekenen dat iemand goed is in het oplossen van problemen en logisch redeneren, betekent het niet noodzakelijk dat hij of zij succesvol zal zijn in het leven.

Tenslotte beweren sommige deskundigen dat intelligentie te ingewikkeld is om met een enkele test nauwkeurig gemeten te worden. Om al deze redenen is het belangrijk de beperkingen van intelligentietests te overwegen voor je ze gebruikt om beslissingen over iemands toekomst te nemen. In de loop van de jaren zijn intelligentietests steeds controversiëler geworden. Sommige deskundigen beweren dat deze tests bevooroordeeld zijn tegen bepaalde groepen, zoals vrouwen en minderheden. Anderen beweren dat intelligentietests geen nauwkeurige maatstaf zijn voor iemands ware mogelijkheden. Bovendien is er discussie over de vraag of intelligentietests wel of niet gebruikt moeten worden om beslissingen te nemen over onderwijskansen en functietoewijzingen.

Als gevolg van deze controverses worden intelligentietests nu in veel landen nauwkeurig gereglementeerd. Om eerlijk en nauwkeurig te zijn, moeten deze tests voortdurend herzien en bijgewerkt worden. Ondanks de uitdagingen blijven intelligentietests een belangrijk instrument om individuele vermogens te beoordelen. De WAIS-IV is de meest gebruikte moderne intelligentietest en kan worden afgenomen bij personen van 16 jaar of ouder. Hij meet acht cognitieve domeinen, waaronder werkgeheugen, perceptueel redeneren en verwerkingssnelheid. Als je op zoek bent naar een diepgaand inzicht in je eigen cognitieve capaciteiten of die van iemand anders, is dit misschien de test voor jou. Nogmaals bedankt voor het lezen!

Lees hier ook onze andere artikelen over meest gebruikte verkrachtingsdrug en meest gebruikte testosteron injectie.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *